ub8优游登录

[改换都会»]
 

大同气候

[切换都会]
2021年12月25日 礼拜六 辛丑年冬月廿二

-22

-25 ~ -12℃
湿度:56%风向:北风 1级紫外线:无
氛围品质:优
PM: 8
日出: 07:47
日落: 17:06
 • -22
 • -25
 • -24
 • -22
 • -19
 • -16
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 1级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 07时
 • 08时
 • 09时
 • 10时
 • 11时
 • 12时
 • -14
 • -12
 • -12
 • -12
 • -13
 • -15
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 13时
 • 14时
 • 15时
 • 16时
 • 17时
 • 18时
 • -18
 • -20
 • -21
 • -21
 • -22
 • -22
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 北风
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 3级
 • 2级
 • 2级
 • 19时
 • 20时
 • 21时
 • 22时
 • 23时
 • 00时
 • -23
 • -23
 • -23
 • -23
 • -23
 • -23
 • 东南风
 • 东南风
 • 西风
 • 东北风
 • 东北风
 • 东北风
 • 2级
 • 1级
 • 1级
 • 1级
 • 1级
 • 1级
 • 01时
 • 02时
 • 03时
 • 04时
 • 05时
 • 06时
 • 12月25日礼拜六
 • 12月26日礼拜日
 • 12月27日礼拜一
 • 12月28日礼拜二
 • 12月29日礼拜三
 • 12月30日礼拜四
 • 12月31日礼拜五
 • 晴转多云
 • -12-25
 • -7-23
 • -2-16
 • 0-15
 • -2-15
 • -3-16
 • -2-15
 • 北风
 • 西风
 • 西风
 • 西风
 • 西风
 • 西风
 • 东北风

大同首要地域气候预告

大同周边市县气候预告

山西首要都会气候预告